Filadelfia Huisgemeente Nieuwegein
www.filadelfia-huisgemeente.nl
Visie / geloofsovertuiging Filadelfia Huisgemeente Nieuwegein:
 
Jezus Christus is voor onze zonden aan het kruis van Golgotha is gestorven, Hij is begraven en op de derde dag opgestaan uit de dood. Zijn bloed reinigt ons van al onze zonden. Hij is teruggegaan naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, om daar een plaats te bereiden voor Zijn bruid. De Heere Jezus kan elk moment terugkomen voor de opname van de gemeente. Volgens onze overtuiging voor de grote verdrukking. We zien dat wij nu in de eindtijd leven. Op grond van de Bijbel geloven wij dat vrouwen tijdens de samenkomst van de gemeente niet mogen voorgaan. Op grond van de Bijbel staan wij niet achter de charismatische leer zoals het spreken in tongen enz. De hele Bijbel is het gezaghebbende woord van de Heere God. Wij vinden het belangrijk om naar elkaar om te zien en sterke banden met elkaar op te bouwen. Bij ons staat de leer centraal over de tekenen van de eindtijd en de terugkomst van de Here Jezus voor de opname van de gemeente. Tijdens de samenkomst wordt de spreker niet onderbroken en we wachten met stellen van vragen tot na het uitspreken van de zegen.